Informatie

Kamerkoor Amor Vincit is opgericht in 2002 op initiatief van enkele buurtgenoten uit de Utrechtse wijk Oog in Al. Sinds haar oprichting heeft het koor een flinke slag gemaakt in de ontwikkeling van haar koorklank; een proces waar het koor met veel enthousiasme aan blijft werken. Een snelle karakterschets van het koor: muzikaal, ambitieus, sociaal en een gezonde dosis humor.

De Dominicuskerk in Oog in Al is de thuisbasis van Amor Vincit. Daar repeteert het koor iedere woensdagavond in de serene sfeer van een kerk in basiliekstijl, met een prachtige akoestiek. Het koor stelt daar graag wat tegenover en zingt daarom een paar keer per jaar tijdens een dienst in deze kerk. Kamerkoor Amor Vincit telt rond de twintig enthousiaste zangers uit Utrecht en omstreken.

Dirigent en repertoire

Dirigent van ons koor is Michiel van Laarhoven. Onder zijn leiding zingen we klassieke koormuziek – zowel kerkelijk als wereldlijk – uit alle stijlperiodes.

Repetities

De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (met koffiepauze). In de zomervakantie en de kerstvakantie repeteren wij niet.

Alle repetities beginnen met oefeningen voor ademhaling en stemvorming. Vervolgens werken we aan de stukken, met veel aandacht voor koorklank, dictie en muzikaliteit. Van de leden wordt verwacht dat zij thuis de noten instuderen.

Tweemaal per jaar organiseren we een extra koordag om te werken aan klank, stemvorming, etc..

Lid worden

Kamerkoor Amor Vincit kan regelmatig versterking gebruiken in alle stemgroepen. Heb je een goede zangstem en koorervaring? Kom dan vrijblijvend eens een woensdagavond meezingen. Alle kandidaat-leden doen een stemtest. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Ad Fijan
tel. 06-22 28 91 12
email: a.c.fijan@kpnmail.nl

Financieel

De contributie bedraagt € 35,- per maand.
Leden met een kleinere beurs komen in aanmerking voor korting.

Bestuur

Ad Fijan (voorzitter)
Frans van der Velden (penningmeester)
Marjan Meijer (secretaris)
Hans Pouw

Naast het bestuur zijn binnen Amor Vincit verschillende commissies actief, zoals de Repertoire-commissie en de Commissie voor concertorganisatie.

Donateur worden

Voor de financiering van de concerten is Amor Vincit afhankelijk van inkomsten uit de kaartverkoop en financiële bijdragen van verschillende fondsen. Ook hebben we donateurs. Met dit alles wordt het mogelijk extra studiedagen te realiseren, begeleiding te krijgen van professionals en samen te werken met solisten. Met een bijdrage vanaf € 50,- per jaar krijgt u gratis toegang tot onze concerten.

Privacy Verklaring

Je kunt hier de Privacy Verklaring downloaden.

Contactadres

Frans van der Velden
Leidseweg 124
3533 HC UTRECHT

email: penningmeester@amorvincit.nl
IBAN: NL86 INGB 0002 7274 70
t.n.v.: Kamerkoor Amor Vincit
KvK-nummer: 30198522